Center za prehransko terapijo vodita terapevtki
Katja Jerovšek in Mojca Sekulić.

 

Mojca Sekulić

 

Hrana je moja strast in pomemben del mojega življenja. Ko sem po diplomi na Ekonomski fakulteti dobila službo v multinacionalki in se začela ukvarjati s funkcionalnimi živili, me je začel zanimati fiziološki vpliv hrane na človeka. Z rojstvom prve hčerke se mi je zdela prehrana vse pomembnejši dejavnik. V upanju, da spoznam 'pravo resnico o hrani', sem se odločila za podiplomski študij živilske tehnologije. Resnica seveda ni absolutna in je neulovljiva, a začelo se mi je razkrivati fascinantno področje biokemije in fiziologije prehrane ter vpliv, ki ga ima lahko hrana na človeka.

A bolj kot tehnologija, me je zanimal pomen hrane za človekovo zdravje. Ker se mi je vpliv okolja zdel zelo pomemben dejavnik za pridelovanje hrane, sem se vrsto let posvečala ekološkim živilom, njihovi prepoznavnosti in dostopnosti v Sloveniji. Ob delu sem vpisala specialistični študij prehranske terapije na Institute for Optimum Nutrition v Londonu. Med študijem se je v meni utrdilo prepričanje, da želim na tem področju nadaljevati svojo kariero.

Verjamem, da telo vedno teži k ravnovesju, k homeostazi in ima ob ustrezni podpori vedno možnost regeneracije. Prehrana, prilagojena individualnim potrebam, je eden izmed pomembnih stebrov podpore, ki omogoča telesu, da ponovno vzpostavi izgubljeno ravnovesje.

Katja Jerovšek

 

Če natančno pomislim, zavzema prehrana od nekdaj pomembno mesto v mojem življenju. V otroštvu in v najstniških letih je predstavljala sredstvo upora – silno neješča in izbirčna sem bila enfant terrible za družinsko mizo. Na Filozofski fakulteti, kjer sem diplomirala iz rusistike, etnologije ter kulturne antropologije, so me vedno pritegnili njeni antropološki, kulturološki in politični vidiki. Naposled sem morala zaradi  spleta okoliščin na (pre)hrano pogledati tudi iz naravoslovne perspektive. Kar sem odkrila, me je - vse kaže- za vedno zaznamovalo.

Specialistični študij prehranske terapije na Institute for Optimum Nutrition mi je približal biokemijo, fiziologijo, psihološke modele izbire hrane ter njeno terapevtsko moč. Kot prehranska terapevtka sem zaradi svoje raznovrstne izobrazbe razvila specifičen pogled tudi na samo prehransko terapijo. Ves čas se sprašujem, kaj vse kroji izbiro hrane po posamezniku?

Izziv zame ni le detektivsko ugotavljanje bioloških vzrokov in povezav med klientovo psihfizično težavo in njegovo prehrano. Pred menoj nikoli ne sedi zdravstvena tegoba, temveč oseba s svojimi stiskami, hrepenenji, navadami, prepričanji, ki mora biti najprej slišana, sprejeta in razumljena, če želim, da je prehranskoterapevtska intervencija uspešna.