Storitve

Prehransko terapijo izvajava po načelih funkcionalne medicine. Pogoj za prvo terapevtsko obravnavo je izpolnjen vprašalnik o zdravju in počutju, iz katerega dobiva pomembne podatke o zgodovini in naravi težav, o družinskih obolenjih, statusu organskih sistemov, o prehranjevalnih navadah, o izpostavljenost stresu ter načinih sproščanja. Sledi poglobljen pogovor s prehransko terapevtko. Slednja naposled analizira dejavnike (npr. prehrana, stres) in oceni njihovo vlogo ter vpliv, ki ga imajo na fiziološke mehanizme oz. posameznikove težave. Glede na zmožnosti, želje in potrebe klienta pripravi individualna ustrezna priporočila oz. določi prehranski protokol. 

Če je treba, klient opravi dodatne laboratorijske in funkcionalne preiskave. Prehranska terapija je del celostnega pristopa k obravnavi težav, zato klientom priporočava sodelovanje z lečečimi zdravniki, psihoterapevti in / ali osebnimi trenerji. Trajanje prve obravnave je 60—90 minut, vseh nadaljnjih pa 45—60 minut.

Kadar terapevtka ne določi drugače, srečanja običajno potekajo v mesečnih razmakih.


 

90 eur

Cena prve konzultacije


60 eur

Cena nadaljnjih konzultacij


280 eur

Cena paketa petih konzultacij


 

Brezposelni, upokojenci in študentje imajo 10% popusta na redne cene posameznih konzultacij.

Vsaka posamezna konzultacija za prehransko terapijo vključuje še možnost enega odgovora po elektronski pošti ali telefonu.

Odpoved individualne obravnave ali spremembo termina je treba sporočiti najmanj 2 dni vnaprej.  V nasprotnem velja, da je bila terapija realizirana in se obračuna cena nadaljnje konzultacije.

Klavzula za DDV: DDV ni obračunan na podlagi 1. točke 94.člena z DDV-1. 
Nisva davčni zavezanki.